CV-ul

 
Informaţii personale
Nume / Prenume ADRIANA-DANIELA BACIU
Adresă   Sat Muntele-Rece, nr. 133A, cod 407367, jud. Cluj, România
Telefon

Mobil: 0751186583

E-mail ady.baciu@yahoo.com
Naţionalitate Română
Data naşterii 11.11.1980
Sex Feminin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Perioada 2010 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Casier
Activităţi şi responsabilităţi principale Emiterea: chitanţelor, facturilor, legitimaţiilor, diplomelor de membru
Numele şi adresa angajatorului Societate de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania http://www.shst.ro/
Perioada 2007 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Dr.ing. de Cercetare în Horticultură
Activităţi şi responsabilităţi principale Întreţinerea spaţiului verde din parcul dendrologic al USAMV Cluj-Napoca
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca http://www.usamvcluj.ro/
Perioada 2006-2007
Funcţia sau postul ocupat Funcţionar în cadrul „Departamentului Administrativ”
Activităţi şi responsabilităţi principale Distribuirea materialelor informative
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, str. Calea Mănăştur, nr. 3-5, cod 400372 http://www.usamvcluj.ro/
Educaţie şi formare
Perioada ianuarie 2012 – decembrie 2012
Funcţia sau postul ocupat Bursier în cadrul Şcolii Postdoctorale „Biotehnologii aplicate” cu impact în bioeconomia românească (SPD-BIOTECH)
Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetări privind relaţiile filogenetice şi conţinutul în principii active la Calendula
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Biotehnologii
Calificarea/diploma obţinută Diplomă Postdoctor 2013
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca http://www.usamvcluj.ro/
Perioada octombrie 2007 – martie 2011
Funcţia sau postul ocupat Doctorand
Activităţi şi responsabilităţi principale Culegerea datelor bibliografice, procurarea şi inventarierea materialului biologic folosit în experienţă
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Genetică, Ameliorare, Biotehnologii vegetale, Tehnică experimentală, Cultura plantelor medicinale
Calificarea/diploma obţinută Diplomă Doctor 2011
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, Domeniul: Genetica şi ameliorarea plantelor http://www.usamvcluj.ro/

Experienţa acumulată

în proiecte naţionale

Proiectul

Bursă tip BD CNCSIS

Funcţia

Director

Perioada

2007-2010
Perioada octombrie 2005 – februarie 2007
Funcţia sau postul ocupat Masterand
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Legumicultură specială, Floricultură specială
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Master
Numele şi titlul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, Specializarea: Cultura plantelor horticole în climat controlat http://www.usamvcluj.ro/
Perioada octombrie 2000 – iunie 2005
Funcţia sau postul ocupat Studentă
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Legumicultură generală şi specială; Floricultură generala şi specială; Ecologia şi protecţia mediului; Arboricultură ornamentală; Arhitectura peisajului; Ameliorarea plantelor horticole; Conservarea, prelucrarea şi valorificarea produselor horticole; Biotehnologii în horticultură
Calificarea/diploma obţinută Diploma: Inginer diplomat
Numele şi titlul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, Specializarea: Horticultură http://www.usamvcluj.ro/
Perioada septembrie 1995 – iunie 2000
Funcţia sau postul ocupat Elevă
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Morărit şi panificaţie
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat
Numele şi titlul instituţiei învăţământ/furnizorului de formare Grupul Şcolar de Industrie Alimentară, Cluj-Napoca
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă Româna
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Franceza A1 Utilizator elementar B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent A2 Utilizator elementar C1 Utilizator experimentat
Limba Engleza A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar
Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare, spirit de echipa, transparenţă
Competenţe şi aptitudini organizatorice Coordonarea şi organizarea activităţilor administrative, instruirea, supravegherea şi verificarea personalului
Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe în utilizarea unor aparate şi ustensile de laborator de ultimă generaţie. Bună cunoaştere a metodelor de lucru şi aparaturii de laborator, pentru realizarea analizelor RAPD
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Cunoştinţe de navigare pe Internet, de căutare în baze de dateCunoştinţe de operator a programelor: Winows XP, 2000, cât şi a aplicaţiilor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, CorelDrow, WebDesign)Cunoştinţe de bază în realizarea de web-site-uri
Competenţe şi aptitudini artistice Sociabilă, prietenoasă, capacitate de conducere şi felxibilitate în gândire şi acţiune, capacitate de comunicare, capacitate de adaptare la medii de muncă interculturale
Alte competenţe şi aptitudini Lectura, arta, călătoriile, sportul, dansul
Permis(e) de conducere Categoria B, permis de conducere a tractorului
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articole publicate

 

 1. 1.         BOLBOACĂ S.D., L. JÄNTSCHI, A.D. BACIU, R.E. SESTRAŞ, 2011, Griffing’s experimental method II Step-By-Step descriptive and inferential analysis of variances, JP Journal of Biostatistics, Pushpa Publishing House, India, 6:1, 31-52, ISSN: 0973-5143.
 2. 2.         BACIU A.D., L. MIHALTE, A. SESTRAŞ, R. SESTRAŞ, 2010, Variability of decorative traits, response to the Aphis fabae attack and RAPD diversity in different genotypes of Calendula, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 38:3, 265-270.
 3. 3.         MIHALTE L., G. FESZT, A. BACIU, A. VÎLCAN, 2010, Phylogenetic distances among several genotypes of Rebutia, Mediolobivia, and Sulcorebutia (Cactaceae), International Journal of Botany , 6(3), 266-272.
 4. 4.         BACIU A.D., A. SESTRAŞ, R. SESTRAŞ, M. BURUIANĂ, 2009, The response of different genotypes of Calendula to Aphis fabae attack, Bulletin UASVM Horticulture, 66(1-2), 498-503, Print ISSN 1843-5254; Electronic ISSN 1843-5394.
 5. 5.         BACIU A.D., R. SESTRAŞ, 2009, Variability of seeds and decorative traits and the correlations among these at different Calendula genotypes, Buletinul Lucrări Ştiinţifice Iaşi, Seria Horticultură, Vol. 52, ISSN 1454-7376.
 6. 6.         BACIU A.D., 2009, Lucrări de întreţinere în cultura ecologică a plantelor medicinale, Bioterra, Aprilie-Mai-Iunie, ISSN 1582-1803.
 7. 7.         BACIU A.D., Prevenirea şi combaterea poluării aerului, 2009, Ecoland, Vol. I/2008, ISBN 978-973-7695-32-2
 8. 8.         BACIU A.D., Măsuri şi lucrări în combaterea eroziunii solului, 2009, Ecoland, Vol. I/2008, ISBN 978-973-7695-32-2
 9. 9.         BACIU A.D., R. SESTRAŞ, Study of the main characteristics of seeds belonging to different genotypes of Calendula, 2008, Bulletin USAVM Cluj-Napoca, Horticulture, 65(1), 116-121, Print ISSN 1843-5254; Electronic ISSN 1843-5394.
 10. 10.     BACIU A., Proprietăţile terapeutice ale gălbenelelor (Calendula officinalis L.) şi posibilităţile de utilizare ale acestora, 2008, Bioterra, Aprilie-Mai-Iunie, ISSN 1582-1803.
 11. 11.     SESTRAŞ R., L. MIHALTE, A. SESTRAŞ, A. BACIU, I. BONDREA, 2007, Studiul principalelor caracteristici ale unor genotipuri de lalele, Rev. Agricultura, nr. 1-2 (61-62), ISSN 1221-5317.
 12. 12.     SESTRAŞ R., L. MIHALTE, A. SESTRAŞ, I. BONDREA, A. BACIU, 2007, The variability and heritability of several traits at different cultivars of Tulips, Bulletin USAMV Cluj-Napoca, Horticulture, 64 (1-2), 765, print ISSN 1843-5254, electronic ISSN 1843-5394.
Membru activ
2007 – prezent Federaţia Mondială a Societăţilor de Roze – „Asociaţia Amicii Rozelor din România” http://www.amicii-rozelor.ro/
2010 – prezent Societate de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania http://www.shst.ro/

Cluj-Napoca,                                                                                                   Semnătura,

25.01.2012                                                                                Dr.ing. Adriana-Daniela BACIU


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s